Pictotalk

Aktivitenin amacı: Piktogramlara dayanan mesajlaşma uygulamasıdır. İletişimde piktogramları yazı yerine kullandırır (işaretler şematik olarak bir sembolü, gerçek nesneyi veya figürü temsil eder).