Pictotalk

Namen dejavnosti: Aplikacija za takojšnje sporočanje, ki temelji na enostavnih slikah/simbolih. Dovolite komunikacijo s slikami (znaki, ki shematsko predstavljajo simbol, pravi predmet ali sliko) kot besedilo.