Aplikacija - BZ REMINDER

Namen dejavnosti: Aplikacija za pametne telefone - BZ Reminder. S to aplikacijo si lahko oseba z demenco zapomni tisto, kar načrtuje, in izboljša svojo produktivnost.