Προσωπικό πλάνο Αυτονομίας

Σκοπός της Δραστηριότητας : Χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα από το ερωτηματολόγιο και τις σημειώσεις της καθημερινής ρουτίνας, οι συγγενείς και τα άτομα με προβλήματα μνήμης επιλέγουν σε ποιες διαστάσεις χρειάζονται υποστήριξη.

Υποστηρικτικό Υλικό: ερωτηματολόγιο, σημειώσεις καθημερινής ρουτίνας, ατομικό πλάνο αυτονομίας