Αξιολογώντας το σαλόνι

Σκοπός της δραστηριότητας: Χρησιμοποιώντας αυτή την ιστοσελίδα, τα άτομα με προβλήματα μνήμης και οι οικογένειές τους μπορούν να αξιολογήσουν το περιβάλλον του καθιστικού τους για να ενισχύσουν την ασφάλεια και την προστασία