Εκπαιδευτική πλατφόρμα AD-Autonomy

Καλωσήρθατε στην εκπαιδευτική πλατφόρμα του AD-Autonomy!

Ο παρών δικτυακός τόπος περιέχει υλικό κατάρτισης και αναφορές σε Υποστηρικτικές Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος και των βιωματικών δραστηριοτήτων.

Τι περιλαμβάνει η εκπαιδευτική πλατφόρμα;

Δομή του εκπαιδευτικού υλικού:

Το υλικό του εκπαιδευτικού προγράμματος διακρίνεται σε τέσσερις κατηγορίες:

Κυρίως υλικό

Μια παρουσίαση που συνοψίζει τα κυριότερα σημεία της ομαδικής συνάντησης. Αυτό το υλικό μπορείτε να το κατεβάσετε συνολικά για την κάθε διάσταση ή να συμβουλευτείτε τις μεμονωμένες σελίδες της πλατφόρμας, που συνδέονται αντίστοιχα με κάθε μία από τις διαστάσεις.

Συμπληρωματικό υλικό

 Ένα αρχείο που περιγράφει τις προτεινόμενες στρατηγικές στις οποίες θα πρέπει να εξασκηθείτε για να βελτιώσετε τα επίπεδα Αυτονομίας σας.

Δραστηριότητες

Κάθε διάσταση περιλαμβάνει ένα σύνολο δραστηριοτήτων που παρέχονται μέσω αυτής της ιστοσελίδας. Θυμηθείτε ότι ο καλύτερος τρόπος για να μάθετε κάτι, είναι να προσπαθήσετε να το κάνετε στην πράξη!

Οδηγίες

Υποστηρικτικό υλικό για τους εκπαιδευτές, το οποίο περιέχει το χρονοδιάγραμμα και την μεθοδολογία του εκπαιδευτικού προγράμματος.

Περιγραφή του Έργου

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου AD-AUTONOMY. Κύριος στόχος του έργου είναι να ενισχύσει την ικανότητα (συμπεριφορά, δεξιότητες, γνώσεις) των ατόμων με διαταραχές μνήμης, καθώς και των οικογενειών τους και των φροντιστών υγείας, αναφορικά με το πώς μπορεί να βελτιωθεί η Ποιότητα Ζωής και η Αυτονομία των ατόμων με διαταραχές μνήμης, μέσω ενός καινοτόμου προγράμματος εκπαίδευσης.