YAPI

O1 – ALZHEİMER HASTALARI VE DESTEK VERENLERİ BAĞIMSIZLIK ÜZERİNE EĞİTMEK AMACIYLA ORTAK GELİŞTİRİLMİŞ METODOLOJİK REHBER

Son kullanıcıların doğrudan katılımıyla , Alzheimer hastalarının ve onlara destek verenlerin kritik becerilerini oluşturmak ve geliştirmek ve Yaşam Kalitelerini Bağımsızlık yoluyla artırmak için gerekli temel içerikleri, metotları ve Bilgi iletişim Uygulama ve Destek Teknolojilerini belirlemek amaçlı bir Metodolojik Rehber hazırlanacak.

Lider: SPOMINCICA, ALZHEIMER SLOVENIJA

 

O2 – EĞİTİM MALZEMESİ PAKETİ

Alzheimer hastaları, yakınları ve profesyoneller için, yazılı ve görsel (videolar, vs.) ögeler içeren (gündelik hayatın rutinleri ve duygusal yeterlilikler el kitapları) Eğitim Malzemesi hazırlanacak.

Lider: AFA-CS

O3 – TASARLANMIŞ DENEYSEL EĞİTİM ETKİNLİKLERİ

Alzheimer hastalarının Bağımsızlıklarını tesis etmek için hazırlanan uygulamalı ve deneysel Eğitim Malzemesi, Tasarlanmış Deneysel Eğitim Etkinlikleri ile gerçek ortamlarında en yüksek ve odaklı seviyeye taşınacak. Her bir etkinlikte, en az bir Bilgi İletişim Uygulama ve Destek Teknolojisi seçilecek, eğitim içeriği olarak geliştirilecek ve tüm eğitim alanlara Uygulama Etkinliği sırasında kullandırılacak.

Lider: AFA-CS

O4 – AD-AUTONOMY E-EĞİTİM PLATFORMU

Eğitim Malzemesi ve Uygulama Etkinliklerinin daha iyi anlaşılması ve hayata geçirilmesi için, Bilgi İletişim Uygulama ve Destek Teknolojilerinden bir derleme içeren E-Eğitim Platformu geliştirilecek. Bu Platform, katılımcılara destekleyici eğitim araçları, eğitim içeriği konusunda bilgi, kaynak ve destek malzemesi ve aynı zamanda bir buluşma noktası sağlayacak.

Lider: UPV