PROJE AD-AUTONOMY

Alzheimer Hastalığına yakalanan birinin, kimseye bağımlı olmadan yaşaması zorlaşır. Yakınları, zihinsel becerileri zayıflayan hastanın para yönetimi, araç kullanımı ya da yalnız yaşama konusunda sıkıntılar yaşadığına tanık olurlar. Alzheimer Hastalığının erken evrelerinde, bazı hastalar hala sorunsuz bir şekilde iş görebileceklerine inanabilirler, hatta iyi oldukları konusunda ısrar eder ve hayatlarına müdahale edilmesine karşı çıkarlar.

Son yıllarda, Alzheimer hastalarının sağlık kurumları dışında da doyurucu bir hayat yaşayabilmeleri, Yaşam Kalitelerini olabildiğince yükseltebilmeleri için yenilikçi yaklaşımlar ve güvenli bir ortam desteği sunarak Bağımsızlıklarını artırıcı Bilgi İletişim Teknolojileri (Uygulamalar ve Destek Teknolojileri) geliştirilmektedir.

AD_AUTONOMY, Başlangıç/Hafif seviyedeki Alzheimer hastalarının, onların aile ve bakım verenlerinin yeterliliklerini (tavır, beceri, bilgi) artırmak ve Bağımsızlıklarını geliştirecek yenilikçi bir eğitim yoluyla Yaşam Kalitelerini iyileştirmek ana amacıyla başlatılmıştır.

Projenin özellikli hedefleri aşağıdaki gibidir:

Alzheimer hastaları ve ailelerini, Yaşam Kalitelerini artırmak için güvenli ve destekli bir ortamda Bağımsızlıklarını korumalarının önemi konusunda bilinçlendirmek ve heveslendirmek;

Sağlık ve mutluluk unsuru ve Yaşam Kalitesini artırıcı bir faktör olarak Alzheimer hastalarının karar verme ve kimseye bağımlı olmadan yaşama konusunda Bağımsızlıklarını artırmak;

Gündelik hayatın rutinlerinin bağımsız bir şekilde yerine getirilmesini teşvik etmek için, iyi uygulamaları ve tavsiyeleri, eğitim yoluyla bu gruba aktarmak;

Bilgi İletişim Uygulama ve Destek Teknolojileri dahil olmak üzere, Alzheimer hastalarının Bağımsızlıklarını artırıcı süreçleri destekleyecek araçları transfer etmek;

Hastalık ve buna bağlı problemlerin yarattığı engellerin duygusal yönetimine yarayacak, farkındalık kavramı üzerine inşa edilmiş teknikleri transfer etmek;

Profesyonelleri ve desteği dahil etmek.