Ortaklar

AFA-CS: Asociación Provincial de Familiares de personas con Enfermedad de Alzheimer y otras demencias

Bu örgütü kurma fikri bir grup Alzheimer hasta yakınının bilgi eksikliği nedeniyle ailelerindeki hastayla nasıl başa çıkacaklarını bilmedikleri yönünde dile getirdikleri kaygı ve endişeler sonucu ortaya çıktı.

Bugün AFA Castellón, Alzheimer ve diğer tür Demans hastaları için tasarlanmış 4 Gündüz Bakım Ev.  Örgütte 85 profesyonel çalışıyor.

www.afacastellon.org

AUTH – Aristotelio Panepistimio Thessalonikis

Selanik Aristotle Üniversitesi (AUTH) güney Avrupa için bir metropol Üniversitesi rolü oynar. Tıp Fakültesi 500 den fazla akademisyen ve 3500 den fazla öğrenciye sahiptir.

Tıbbi Fizik Laboratuvarındaki ASsistiveTechnOlogies ve Silver Science Grubu, Çevresel Destekli Yaşam ve Biyomedikal Mühendisliği ya da şimdiki adıyla Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma ve özel hedef gruplarına Destekli Yaşam teknolojileri konularında araştırma ve geliştirmelere yönelmiştir.

Grup, yaşlı sağlığı ve gelişim bozuklukları bakımı konusunda değişen paradigmaları, ve Bilgi İletişim Teknolojileri, mobil teknolojiler ve web teknolojileri ile sağlanan farklı yenilikleri keşfetmeye odaklanmıştır.

www.auth.gr

Bournemouth University

Bournemouth Üniversitesi (BU), Birleşik Krallıklar Dorset Bournemouth’da eğitim veren özel bir üniversitedir. Ana yerleşkesi, komşu Poole’da yer almaktadır.

2012 de, Bournemouth Üniversitesi bugünkü adı Yaşlanma ve Demans Araştırma Merkezi olan, Demans Enstitüsünü kurmuştur. Bu enstitü sağlık, boş vakit, turizm, psikoloji, basın ve iş dünyası gibi alanlarda demans bakım araştırmalarını teşvik etmeyi amaçlayan, disiplinler arası bir yapıya sahiptir. Merkezin uzmanlık alanları arasında, bakım evlerinde kalanlar dahil sosyal konutlardaki demans hastalarına verilen desteği geliştirmek için yapılan araştırmalar,  demans farkındalığını artırma ve demans eğitimi, uygulamacı ve işletmecilere bakım verdikleri demans hastalarına uygun desteği vermelerini garantilemek için akademik danışmanlık sayılabilir.

www.bournemouth.ac.uk

Turkiye Alzheimer Dernegi

Türkiye Alzheimer Derneği (TAD) 1997 yılında kurulmuş, kar amacı gütmeyen bir Sivil Toplum Kuruluşudur. Ülke çapında 13 şube ile hizmet vermektedir. 9 üyesi olan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilmektedir; bu üyelerden 4 ü tıp doktoru (bir psikiyatrist ve 3 nörolog), 3 ü hasta yakını ve 2 si iş insanıdır.

Türkiye Alzheimer Derneği (TAD) ülke çapında 4 Gündüz Bakım Evinde Alzheimer hastalarına ücretsiz hizmet vermektedir. Ayrıca biri 61, diğeri 40 yataklı iki Alzheimer Yatılı Bakım Evi işletmektedir.

www.alzheimerdernegi.org.tr

SPOMINCICA, ALZHEIMER SLOVENIJA

1997 yılında kurulan Spomincica (Unutma beni) - Alzheimer Slovenya 20 yerel şubeye sahiptir. 400 den fazla üyesi olan hayırsever bir sivil örgüt olan Spomincicanın hedefleri, demans hastalarına bakım verenlere destek sağlamak, farkındalık yaratmak ve hastalık konusundaki korku ve utancı ortadan kaldırmaya çalışmaktır. Başta bu hastalıktan etkilenenler ve onlara bakım verenler olmak üzere, Spomincica gönüllüleri düzenledikleri etkinlikler vasıtasıyla, bu alandaki artan ihtiyaca cevap vermeye çalışmaktadır.

www.spomincica.si

Universitat Politècnica de València

UPV uluslararası işbirlikleri ve mobilite projelerinde sıklıkla yer alan halka açık bir Yüksek Eğitim kurumudur.

UPV-SABIEN Bilgi İletişim Teknolojilerinin sosyal ve sağlık sistemlerinde, Çevresel Zekada, Çevresel Destekli Yaşam Teknolojilerinde uygulanması konusunda, sosyal ve sağlık bakım süreçleri ve çözümlerinin yalnızca göstergelerin yaratılması bakımından değil aynı zamanda kullanıcı ve iş merkezli veri üreterek gerçek ortamlarında değerlendirilmesi ve değişim mühendisliği yapılması, mobil teknolojilerin sağlık ve sosyal hizmetlerde kullanılması konularında engin deneyime sahiptir. Grup, sosyal web de dahil, birkaç sağlık tabanlı web sitesinden de sorumludur ve health2.0 etki alanında da çok aktiftir.

www.upv.es