STRUKTURA

O1 – METODOLOŠKI VODNIK ZA TRENING SAMOSTOJNOSTI OSEB Z DEMENCO IN NJIHOVIH SVOJCEV

V sodelovanju s končnimi uporabniki bo razvit metodološki vodnik. Glavni namen vodnika je določiti ključne vsebine, metodologijo in IKT (informacijske in komunikacijske tehnologije) pripomočke/ podporne tehnologije, potrebne za oblikovanje in izboljšanje ključnih kompetenc oseb z demenco in njihovih svojcev za izboljšanje kvalitete življenja preko povečanja samostojnosti.

Vodja: SPOMINCICA, ALZHEIMER SLOVENIJA

O2 – PAKET GRADIVA ZA TRENING

Razvita bodo gradiva za trening, ki bodo vključevala pisne informacije, spletne medije (video ipd.) in vsebine (opravila dnevnih rutin, priročnik čustvenih kompetenc) za osebe z demenco, njihove svojce in za strokovnjake.

Vodja: AFA-CS

O3 – IZKUSTVENE AKTIVNOSTI ZA TRENING

Razvite bodo izkustvene aktivnosti za trening, za spodbujanje praktičnega in izkustvenega treninga samostojnosti oseb z demenco, vključno z najprimernejšo in ciljno usmerjeno uporabo gradiva za trening v domačem okolju. Za vsako aktivnost bo izbran vsaj en IKT pripomoček, ki bo vključen v vsebino treninga in praktične aktivnosti.

Vodja: AFA-CS

O4 – AD-AUTONOMY SPLETNA PLATFORMA

Razvita bo spletna platforma za trening. Vključevala bo zbirko obstoječih IKT pripomočkov in podpornih tehnologij, ki bo omogočala razumevanje in uporabo gradiva za trening in praktičnih aktivnosti. Platforma bo vključevala: podporne pripomočke za trening, predstavitev vsebin treninga z informacijami, vire in gradiva in spletno klepetalnico za udeležence.

Vodja: UPV