Projekt AD-AUTONOMY

Posameznik ima lahko težave s samostojnim življenjem že, ko se pokažejo prvi znaki Alzheimerjeve bolezni (AB). Težave s samostojnostjo najprej opazijo svojci, najbližji sorodniki ali skrbniki te osebe. Manjša samostojnost se najpogosteje kaže pri ravnanju z denarjem, vožnji z avtomobilom in pri samostojnem življenju. V zgodnji fazi Alzheimerjeve bolezni, so nekateri posamezniki prepričani, da še vedno lahko načrtujejo vsakdan in brez večjih težav opravljajo vsakodnevna opravila. Mnogi izmed njih celo vztrajajo, da je njihovo počutje dobro in ne potrebujejo dodatne pomoči ali podpore.

V zadnjih letih so se razvili številni inovativni pristopi, ki osebi z Alzheimerjevo boleznijo omogočajo čimbolj aktivno življenje izven institucionalnega okolja (domovi starejših, bolnišnice…). Namen teh pristopov je izboljšati kakovost življenja preko uporabe pripomočkov podprtih z informacijskimi in komunikacijskimi tehnologijami (IKT), kot so pametne naprave in pripomočki (Apps and Assistive Technologies). Ti pripomočki podpirajo in omogočajo samostojnost oseb v varnem domačem okolju s točno določenimi podpornimi mehanizmi.

S projektom AD-AUTONOMY si prizadevamo za izboljšanje kompetenc (spretnosti, znanje, odnosi) oseb z blagim kognitivnim upadom oziroma v zgodnji fazi demence, njihovih svojcev in skrbnikov. Z vključitvijo v inovativni program usposabljanja, ki spodbuja samostojnost / samostojno življenje teh oseb želimo prispevati k večji kakovosti njihovega življenja v varnem domačem okolju.

S projektom bomo dosegli naslednje cilje:

Ozaveščati in motivirati ciljno skupino o pomenu ohranjanja samostojnosti oseb z demenco v domačem, varnem in podpornem okolju, s ciljem izboljšanja kakovosti življenja oseb z demenco in njihovih svojcev.

Povečati samostojnost oseb z Alzheimerjevo boleznijo pri sprejemanju odločitev in samostojnem življenju z upoštevanjem principov blagostanja in kvalitete življenja.

Spodbujati samostojnosti oseb z demenco pri opravljanju vsakodnevnih opravil, preko prenosa primerov dobrih praks in priporočil.

Podpreti opolnomočenje in povečati samostojnost oseb z demenco z uporabo pripomočkov, vključno s programi in pomožnimi tehnologijami.

Oblikovati nabor tehnik čuječnosti za čustveno spoprijemanje z upadom samostojnosti, povezanim z boleznijo in pridruženimi težavami

Vključiti strokovnjake in podporno mrežo.