Partners

AFA-CS: Asociación Provincial de Familiares de personas con Enfermedad de Alzheimer y otras demencias

Društvo je oblikovala zaskrbljena skupina svojcev oseb z demenco, ki se zaradi pomanjkanja informacij ni znala ustrezno spoprijeti z boleznijo in s skrbjo za osebo z demenco doma.

Trenutno AFA Castellón vodi 4 dnevne centre za osebe z Alzheimerjevo boleznijo in druge demence ter 8 enot dnevnega varstva. V provinci Castellón dela za združenje 85 strokovnjakov.

www.afacastellon.org

AUTH – Aristotelio Panepistimio Thessalonikis

Aristotlova univerza v Solunu (AUTH) je predstavnica Univerze Južne Evrope. Njeno medicinsko šolo sestavlja več kot 500 članov akademskega osebja in več kot 3500 aktivnih študentov.

ASsistiveTechnOlogies in Skupina za srebrno znanost, ki delujeta v okviru Laboratorija za medicinsko fiziko, sta v raziskovalnem in razvojnem središču na področju aktivnega in zdravega staranja ter tudi na področju pomožnih tehnologij za specifične starostne skupine. Sodeluje v Evropski iniciativi za aktivno in zdravo staranje.

Skupina se osredotoča na raziskovanje spreminjajočih se paradigm, ki so v ospredju pri zdravstvenem varstvu starejših. Osredotoča se tudi na oskrbo oseb z razvojnimi motnjami in na različne inovacije na področju informacijsko-komunikacijskih tehnologij, mobilnih tehnologij in spletnih tehnologij na splošno.

www.auth.gr

Bournemouth University

Bournemouth University (BU) je javna univerza v Bournemouthu, Dorset, Združeno kraljestvo. Glavno univerzitetno naselje leži v sosednji grofiji Poole.

Univerza je leta 2012 ustanovila Inštitut za demenco Univerze v Bournemouthu (BUDI), ki je bil nedavno preimenovan v Raziskovalni center staranja in demence (ADRC). Raziskovalni center je meddisciplinarni inštitut, ki zagovarja raziskovanje oskrbe oseb z demenco na področjih zdravstva, prostega časa, turizma, psihologije, medijev in podjetništva.

Ključna področja delovanja ADRC vključujejo: razvoj raziskav, ki bodo izboljšale podporo v skupnosti osebam z demenco, ki živijo doma ter tudi za tiste, ki so nastanjeni v domovih starejših; ozaveščanje in usposabljanje o demenci; nudenje strokovne podpore izvajalcem in podjetjem, za zagotovitev ustreznih storitev in podpore za osebe z demenco in njihove oskrbovalce.

www.bournemouth.ac.uk

Turkiye Alzheimer Dernegi

Turkish Alzheimer Association (TAD) is a non-profit, non-governmental organization founded in 1997 and is operating with 13 branch offices throughout the country. It is managed by a Board of Directors with 9 members, four of which are medical doctors (one psychiatrist and three neurologists), three members are patient careers and 2 members are business persons.

Turkish  Alzheimer Association serves Alzheimer patients free-of-charge in 4 Day Care Centres throughout the country.  Additionally, the Association runs two Nursing Homes for PwA one with 61 beds and the other with 40 beds.

www.alzheimerdernegi.org.tr

SPOMINCICA, ALZHEIMER SLOVENIJA

Spomintica (Forget-me-not) - Alzheimer Slovenia with its local branches (10), was established in 1997. It is a non-governmental organization with a status of humanitarian organization with more than 400 members, aimed at providing support to careers and raising awareness and de-stigmatization of dementia. Through our activities, volunteers of Spomindica focus on meeting the growing needs in this field in our society, especially among those affected by the disease and their careers.

www.spomincica.si

Universitat Politècnica de València

UPV je javna visokošolska ustanova, ki je vključena v številne mednarodne projekte.

UPV-SABIEN ima obširno znanje aplikacije IKT v socialne in zdravstvene sisteme, o Ambient Intelligence (AmI), Ambient Assisted Living technologies (AAL) in tudi v preoblikovanju, presojanju in potrjevanju socialnih in zdravstvenih procesov in rešitev v realnem okolju, ne samo na področju kazalnikov temveč tudi podatkov, osredotočenih na uporabnike in podjetja, vključno z dolgoletnimi izkušnjami z uporabo mobilnih tehnologij za zdravstvene in socialne namene. Skupina je odgovorna za številne spletne strani in socialna omrežja, povezana z zdravjem, aktivno pa je vključena tudi v iniciativo Health 2.0.

www.upv.es