Izdelki – Rezultati Projekta

Metodološki vodnik

ključne vsebine, metodologije in orodja za oblikovanje in izboljšanje kompetenc oseb z demenco, njihovih oskrbovalcev (svojci, strokovnjaki) in strokovnjakov za ohranjanje samostojnosti, za izboljšanje kvalitete življenja.

Gradiva za trening

za oblikovanje in izboljšanje ključnih kompetenc oseb z demenco, njihovih svojcev in skrbnikov za ohranjanje samostojnosti v varnem in podpornem okolju.

Aktivnosti za trening

Za spodbujanje praktičnega in izkustvenega treninga oseb z demenco in implementacijo samostojnosti v realnem okolju, vključno z optimalno in ciljno usmerjeno uporabo prej omenjenega gradiva za trening.

Prenesite tukaj.

E-platforma

spletna platforma z vsebinami za trening, vključno z ozaveščanjem o pomenu treninga za krepitev samostojnosti, in s povezavami na obstoječe IKT tehnologije, ki podpirajo uporabo gradiva in aktivnosti za trening.

Enote AD-AUTONOMY

vse partnerske države bodo ustanovile skupino, odgovorno za spodbujanje implementacije rezultatov projekta, da bodo rezultati, razviti v projektu, učinkovito izkoriščeni tudi po zaključku projekta.