CILJI

S projektom želimo doseči šest specifičnih ciljev:

Ozaveščati in motivirati ciljno skupino o pomenu ohranjanja samostojnosti oseb z demenco v domačem, varnem in podpornem okolju, s ciljem izboljšanja kakovosti življenja oseb z demenco in njihovih svojcev.

Povečati samostojnost oseb z Alzheimerjevo boleznijo pri sprejemanju odločitev in samostojnem življenju z upoštevanjem principov blagostanja in kvalitete življenja.

Spodbujati samostojnosti oseb z demenco pri opravljanju vsakodnevnih opravil, preko prenosa primerov dobrih praks in priporočil.

Podpreti opolnomočenje in povečati samostojnost oseb z demenco z uporabo pripomočkov, vključno s programi in pomožnimi tehnologijami.

Oblikovati nabor tehnik čuječnosti za čustveno spoprijemanje z upadom samostojnosti, povezanim z boleznijo in pridruženimi težavami.

Vključiti strokovnjake in podporno mrežo.