Δομή

Ο1 - Συν-δημιουργία μεθοδολογικού οδηγού για την εκπαίδευση ατόμων με Αλτσχάιμερ και τους φροντιστές τους σχετικά με την υποστήριξη της αυτονομίας

Θα αναπτυχθεί ένας μεθοδολογικός οδηγός, με την ενεργό συμμετοχή των τελικών χρηστών, έχοντας ως κύριο αντικειμενικό σκοπό τον καθορισμό του εκπαιδευτικού υλικού, μεθοδολογιών και εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών/Υποστηρικτικών Τεχνολογιών, που απαιτούνται για την ανάπτυξη και βελτίωση των κρίσιμων επιδεξιοτήτων των Ατόμων με Αλτσχάιμερ και των φροντιστών τους, ώστε να αυξηθεί η Ποιότητα Ζωής τους μέσα από την επίτευξη της αυτόνομης διαβίωσής τους..

Υπεύθυνος Φορέας: SPOMINCICA, ALZHEIMER SLOVENIJA

Ο2 - Πακέτο Εκπαιδευτικού Υλικού

Εκπαιδευτικό υλικό που θα αναπτυχθεί, περιλαμβάνει εγχειρίδια και πολυμεσικό περιεχόμενο (βίντεο που θα αποτυπώνουν καθημερινές δραστηριότητες και συναισθηματικές επιδεξιότητες) για άτομα με Αλτσχάιμερ , τους συγγενείς και τους ειδικούς.

Υπεύθυνος Φορέας: AFA-CS

Ο3 - Εμπειρικές Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες

Περιλαμβάνει την σχεδίαση εμπειρικών, εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για την ενίσχυση της πρακτικής και εμπειρικής εκπαίδευσης των ασθενών με Αλτσχάιμερ στην διατήρηση της αυτονομίας τους, συμπεριλαμβανομένου της βέλτιστης εκμετάλευσης του εκπαιδευτικού υλικού σε πραγματικό περιβάλλον. Σε κάθε δραστηριότητα, τουλάχιστον 1 τεχνολογικό εργαλείο θα επιλεγεί και θα αναπτυχθεί ως εκπαιδευτικό περιεχόμενο, και θα χρησιμοποιηθεί στις Πρακτικές Δραστηριότητες από όλους τους εκπαιδευόμενους.

Υπεύθυνος Φορέας: AFA-CS

O4 – Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης AD-AUTONOMY

Θα αναπτυχθεί μια ηλεκτρονική, εκπαιδευτική πλατφόρμα, που θα περιλαμβάνει μια συλλογή από υπάρχοντα τεχνολογικά εργαλεία και υποστηρικτικές τεχνολογίες για την ενίσχυση της μελέτης και εφαρμογής του εκπαιδευτικού υλικού και των πρακτικών δραστηριοτήτων/ασκήσεων. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα αναπτυχθεί, θα περιλαμβάνει: υποστηρικτικά εκπαιδευτικά εργαλεία, διάθεση του εκπαιδευτικού υλικού και ενημέρωση των συμμετεχόντων, εκπαιδευτικούς πόρους και υποστηρικτικό υλικό ενώ θα αποτελέσει την ενιαία πύλη συνάντησης όλων των συμμετεχόντων.

Υπεύθυνος Φορέας: UPV