Το Έργο

Όταν ένα άτομο βρίσκεται στην αρχή της νόσου Αλτσχάιμερ (AD), μπορεί να ξεκινήσει να έχει δυσκολίες στην ανεξάρτητη διαβίωσή του. Συμβαίνουν γεγονότα στα οποία οι συγγενείς του προσβεβλημένου ατόμου μπορούν να ανιχνεύσουν δυσκολίες στη διαχείριση χρημάτων, την οδήγηση ενός οχήματος ή την ικανότητα να ζει μόνο το άτομο που πάσχει από γνωστική διαταραχή. Στα πρώτα στάδια του Αλτσχάιμερ, μερικοί άνθρωποι εξακολουθούν να πιστεύουν ότι μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς προβλήματα και  ακόμη μπορεί να επιμένουν ότι είναι καλά και ότι δεν χρειάζεται  να παρέμβει κάποιος άλλος στη ζωή τους.

Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί καινοτόμες προσεγγίσεις που επιτρέπουν σε άτομα που πάσχουν από Αλτσχάιμερ να ζήσουν όσο το δυνατόν καλύτερα, εκτός του νοσοκομειακού περιβάλλοντος, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής τους (QoL), χρησιμοποιώντας εργαλεία ΤΠΕ (έξυπνες εφαρμογές και υποστηρικτικές τεχνολογίες) που ενισχύουν την αυτονομία σε ένα ασφαλές περιβάλλον με όλα τα απαραίτητα εφόδια.

Το έργο AD-AUTONOMY ξεκίνησε με κύριο στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων (συμπεριφορών, δεξιοτήτων, γνώσεων)  των ατόμων στο πρώτο/ήπιο στάδιο της νόσου Αλτσχάιμερ, των οικογενειών τους και  των φροντιστών τους. Μέσα από το καινοτόμο πρόγραμμα εκμάθησης επιδιώκεται η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με Αλτσχάιμερ.

Το Έργο έχει έξι συγκεκριμένους, αντικειμενικούς στόχους:

Να ενημερώσει και να παρακινήσει τους ασθενείς με Aλτσχάϊμερ για τη σημασία της διατήρησης της αυτονομίας, μέσα από ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον, ως ένα στοιχείο Ποιότητας Ζωής για τους ίδιους αλλά και τις οικογένειές τους.

Να αυξηθεί η Αυτονομία των ασθενών με Aλτσχάϊμερ ώστε να λαμβάνουν αποφάσεις ζώντας ανεξάρτητα με μια παγκόσμια προσέγγιση ευεξίας και ποιότητας.

Την μεταφορά καλών πρακτικών και συστάσεων στους ασθενείς με Aλτσχάϊμερ για την προώθηση της αυτονομίας μέσω εκπαίδευσης στην εκτέλεση καθημερινών δραστηριοτήτων.

Να ενταχθούν εργαλεία συμπεριλαμβανομένων Έξυπνων Εφαρμογών και Υποστηρικτικών Τεχνολογιών, για την υποστήριξη διαδικασιών ενίσχυσης της αυτονομίας των ασθενών με Aλτσχάϊμερ.

Την ανάπτυξη τεχνικών  για τη συναισθηματική διαχείριση της διαταραχής  που συνδέεται με την ασθένεια και άλλα συναφή προβλήματα, βασισμένες στην έννοια της επίγνωσης.

Την ενεργό συμμετοχή επαγγελματιών υγείας και των συγγενών που υποστηρίζουν τα άτομα με Αλτσχάιμερ.