Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα

Συμμετοχικός Μεθοδολογικός Οδηγός

Περιλαμβάνει βασικά περιεχόμενα,  απαιτούμενες μεθοδολογίες και εργαλεία για την δημιουργία και βελτίωση των κριτικών δεξιοτήτων των ατόμων με Αλτσχάιμερ, τους φροντιστές τους (συγγενείς) και επαγγελματίες υγείας, σχετικά με την ενίσχυση της αυτόνομης διαβίωσής τους, και κατ'επέκταση της ποιότητας της ζωής τους.

Εκπαιδευτικό Υλικό

αφορά την ενίσχυση των κριτικών δεξιοτήτων των ατόμων με Αλτσχάιμερ, των οικογενειών τους και των επαγγελματιών υγείας, που απαιτούνται για την διευκόλυνση της πραγματοποίησης της αυτονομίας σε ένα ασφαλές και ενισχυτικό περιβάλλον.

Εμπειρικές Δραστηριότητες

αφορά την ενίσχυση της πρακτικής και εμπειρικής εκπαίδευσης των ατόμων με Αλτσχάιμερ όσον αφορά την ενίσχυση της αυτονομίας τους, συμπεριλαμβανομένου της βέλτιστης και στοχευμένης εκμετάλλευσης του εκπαιδευτικού υλικού στην καθημερινότητα τους.

Κατέβασε εδώ.

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Εκπαίδευσης

περιλαμβάνει την ενίσχυση της ενημέρωσης των ασθενών και των συγγενών τους σχετικά με την ασθένεια, το εκπαιδευτικό περιεχόμενο, καθώς και αναφορές ή συνδέσμους σε ΤΠΕ εργαλεία/Υποστηρικτικές Τεχνολογίες που θα οδηγήσουν στην δημιουργία του εκπαιδευτικού υλικού και των Εμπειρικών Δραστηριοτήτων.

Δημιουργία μονάδων AD-AUTONOMY

σε όλες τις χώρες που συμμετέχουν στο έργο, ώστε να διασφαλιστεί η βιώσιμη εκμετάλευση των αποτελεσμάτων και μετά το πέρας του έργου. Θα δημιουργηθεί τουλάχιστον μία υπεύθυνη μονάδα για την προώθηση των αποτελεσμάτων του έργου.